Week van de geletterdheid 2023

 

De campagne van 2023 focust op duidelijkheid:

 • Duidelijke communicatie
 • Duidelijke dienstverlening
 • Duidelijk digitaal

We doen dit op de nieuwe campagnewebsite: http://houhetduidelijk.be

 

Week van de geletterdheid 2022

De Week van de Geletterdheid 2022 staat in het teken van ‘Geletterdheid in de werkcontext’. Volg de Week van de Geletterdheid vanop de eerste rij via

www.facebook.com/weekvandegeletterdheid

Hieronder kan je de campagnefilmpjes en alle informatie over de activiteiten van de Vlaamse campagne terugvinden.

 

Campagnefilmpje – sociale media

Bekijk video (opent in nieuw venster)

Campagnefilmpje – Full Version

Bekijk video (opent in nieuw venster)

De ‘Week van de geletterdheid’ op het VRT Journaal!

5 september 2022

Bekijk video (opent in nieuw venster)

Waarom werk?

De krapte op de arbeidsmarkt is groot. Heel wat werkzoekenden zijn laaggeletterd of hebben geletterdheidsnoden. We zijn ervan overtuigd dat deze werkzoekenden, mits de nodige ondersteuning, ook sterke toekomstige werknemers kunnen zijn.

De campagne wordt gedragen door sterke schouders. In samenwerking met onderstaande partners werkten we volgend programma uit:

Het Strategisch Plan Geletterdheid (Vocvo) sloeg de handen in elkaar met het Departement Werk en Sociale Economie, SERV, VDAB, Mediawijs, Ligo en Departement Onderwijs en Vorming.

 

5 september – SERV-advies: Iedereen geletterd, iedereen mee!

 

Het is meer dan ooit belangrijk de laaggeletterde werkzoekenden arbeidskansen te bieden gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan door in te zetten op geletterdheidsversterking en de nodige ondersteuning te bieden op de werkvloer. Laaggeletterde en kortgeschoolde werkzoekenden activeren op de arbeidsmarkt is goed voor onze ondernemingen, de werkzoekenden en voor de samenleving. Een win-win-win dus.

De SERV bracht daarom het advies ‘Iedereen Geletterd, iedereen mee’ uit. Je vindt het advies hier terug.

6 september – Webinar ‘Geletterdheid versterken’

 

Het Agentschap Opgroeien werkte, samen met Ligo en het Plan Geletterdheid, een online leermodule uit. De focus van de leermodule is medewerkers van Kind en Gezin bewust maken van laaggeletterdheid. Aan de hand van een casus en enkele praktijkvoorbeelden krijgen medewerkers tools aangereikt om deze laaggeletterde ouders verder op weg te helpen:

 • Wat is laaggeletterdheid?
 • Hoe herken je laaggeletterdheid?
 • Hoe ga je in gesprek over laaggeletterdheid?
 • Naar wie en hoe verwijs je door?

Op deze relevante vragen biedt de leermodule een antwoord.
Niet alleen medewerkers van het agentschap Opgroeien kunnen gebruik maken van deze leermodule. Ze is vanaf nu gratis beschikbaar via deze website.
Op 6 september van 12.30 tot 13.00 werd de leermodule gelanceerd en gedemonstreerd. Hier kan je de webinar herbekijken.

 

 ‘Lesmateriaal video-CV’

Laaggeletterde werkzoekenden hebben vaak nood aan begeleiding bij het maken van een CV. Hun grootste kwaliteit ligt niet in het schrijven ervan. Een video-CV kan een krachtig middel zijn om het enthousiasme en de gedrevenheid van de werkzoekende aan te tonen. We ontwikkelden lesmateriaal voor lesgevers en instructeurs die sollicitatietraining geven aan laaggeletterde volwassenen.

Het lesmateriaal kan je hier terugvinden. Tijdens de Week van de Geletterdheid organiseerden we ook een webinar om het lesmateriaal te lanceren. De opname van het webinar vind je hier terug.

 

Geletterdophetwerk.be

Een online systeem om verlof aan te vragen, de handleiding van een nieuwe machine, een fiche met veiligheidsinstructies,… Deze handelingen zijn niet voor iedere werknemer even evident. We willen via de website www.geletterdophetwerk.be bedrijven op weg helpen in de ondersteuning van laaggeletterde werknemers.
We reiken er tips aan, evenals inspirerende voorbeelden en interessante partners die bedrijven kunnen bijstaan ter ondersteuning.

Like ons op facebook en je bent als eerste mee!

 

WAT IS GELETTERDHEID?

GELETTERD ZIJN OMVAT de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia.

Een paar voorbeelden:

 • een uurtabel interpreteren
 • gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
 • een wegbeschrijving begrijpen
 • een (online) formulier invullen
 • een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag
 • wisselgeld controleren
 • afmetingen berekenen
 • iets opzoeken op het internet
 • online bankieren
 • een uitnodiging voor een (school)activiteit begrijpen

E-inclusie

E-INCLUSIE OMVAT het geheel aan oplossingen en strategieën die nodig zijn om de achterliggende mechanismen van digitale uitsluiting weg te werken. De focus ligt op het wegwerken van directe mediagerelateerde drempels zoals toegang, motivatie of digitale vaardigheden, én op het aanreiken van opportuniteiten en ondersteuning die een bewust en vrij gekozen gebruik van digitale media mogelijk maken. Kortom:

1. Het streven naar inclusieve ICT, bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke tools en applicaties, het verschaffen van laagdrempelige toegang en het ontwikkelen van vaardigheden via onderwijs en training;

2. Het inzetten van ICT voor bredere maatschappelijke doelstellingen zoals participatie, inclusie en empowerment.
Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van digitale media op zich geen doelstelling is van een e-inclusiebeleid. Niet iedereen moet en kan mee in het digitale verhaal. Het is wel de bedoeling dat een e-inclusiebeleid iedereen de mogelijkheden en competenties aanreikt, om een bewuste en geïnformeerde digitale keuze te kunnen maken.

 


BELANG VAN GELETTERDHEID

GELETTERD ZIJN IS NODIG OM:

 • nieuwe dingen te leren thuis, op het werk, op school of in een groep
 • je kinderen te ondersteunen op school en in hun hobby’s
 • een diploma te halen en een job te vinden
 • goede keuzes te maken en zelfstandig te zijn
 • mee te kunnen met de digitale en technologische evolutie

Onvoldoende geletterd zijn heeft een negatieve invloed op je zelfvertrouwen, je vertrouwen in anderen én de ondersteuning die je kan geven aan je kind(eren).


DE OPLOSSING

GELUKKIG IS HET NOOIT TE LAAT OM (BIJ) TE LEREN!

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel kan je werken aan geletterdheidsvaardigheden, toch nog een diploma halen of een opleiding volgen.

WIL JE ZELF LEREN?

 • Basisvaardigheden aanleren:
  Bij Ligo, Centra voor Basiseducatie leer je basisvaardigheden als taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie en met een computer werken. Wat je leert, kan je elke dag gebruiken: thuis, op je werk, in je opleiding, … Je kan het open aanbod volgen, maar Ligo werkt ook samen met andere organisaties en bedrijven.
  www.ligo.be
 • Een opleiding secundair onderwijs volgen:
  Wil je als jongvolwassene je diploma secundair onderwijs halen, een beroepsgerichte vorming volgen, Nederlands als tweede taal of een andere taal leren?
  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten
 • Sociaal-cultureel vormingswerk:
  De Avansa centra bieden een brede waaier aan vormingen en activiteiten om je in je vrije tijd verder te ontwikkelen en je persoonlijke en sociale competenties te vergroten.
  www.avansa.be
 • Een beroepsopleiding volgen:
  www.vdab.be

 


MEER LEZEN?

 • Infographic > PDF
 • OVER PIAAC, het meest recente onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen tussen 15 en 65 jaar > www.piaac.ugent.be
 • Over het Wetenschappelijk Syntheseverslag Geletterdheid > klik hier

WAAROM?

DE WEEK VAN DE GELETTERDHEID:

 • informeert het brede publiek, specifieke doelgroepen en politici over laaggeletterdheid in Vlaanderen
 • sensibiliseert over het belang voor mens en maatschappij en doorbreekt het taboe
 • activeert om het probleem aan te pakken en reikt oplossingen aan

WORLD LITERACY DAY

HET BELANG VAN GELETTERDHEID staat ook op de internationale agenda. Ieder jaar organiseert Unesco op 8 september de internationale dag van de Geletterdheid. Op deze dag rapporteert Unesco over de stand van zaken rond geletterdheid in de wereld. Want ondanks vele inspanningen blijft het probleem wereldwijd bestaan.


WIE?

WEEK VAN DE GELETTERDHEID is een Vlaamse campagne in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid.

De campagne van 2021 is een organisatie van: Het Vlaams departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Ligo, Wablieft, Mediawijs, VVSG, Koning Boudewijnstichting en Digitaal Inclusieve Wijk.

In deze toolbox vind je materiaal waarmee we je helpen een e-inclusief beleid op te zetten in je stad of gemeente. We houden hem up-to-date door steeds nieuw materiaal toe te voegen.

 

Mediawegwijzer: Allemaal Digitaal

Met de Mediawegwijzer ‘Allemaal Digitaal’ biedt Mediawijs lokale besturen, scholen,… een theoretische en praktische houvast. Je kan de mediawegwijzer downloaden of een papieren versie bestellen.

 

Maak een duurzaam e-inclusiebeleid met deze bouwblokken

De digitalisering is één van de meest ingrijpende maatschappelijke transformaties van onze tijd. Sommige mensen zijn vlotjes mee, maar heel wat mensen raken niet zomaar op de digitale sneltrein. Het is daarom van groot belang dat beleidsmakers werk maken van een omvattend en duurzaam e-inclusiebeleid. Deze bouwblokken zetten je op weg!

 

10 verschillende mediaprofielen

Zie je soms door de mediabomen het bos niet meer? Verdwaal je soms in het mediabos? Of ben je een echte media verkenner? Hou je je schuil in het struikgewas? Of ben je bang om erin verstrikt te raken?

Zoveel verschillende dieren in het mediabos, zoveel verschillende manier waarop mensen met digitale technologie en media aan de slag gaan. Die manieren goot Mediawijs in profielen, en – hoe kan het ook anders – elk profiel is een mediadiertje met eigen karaktertrekken en bezigheden.

 

Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste of mobiele telefonie of internet. In deze handleiding kan je zien wat deze korting inhoudt en wie er voor in aanmerking komt. Het kortingstarief moet aangevraagd worden door de cliënt zelf, bij zijn operator.

 

Ligo brochure ‘Samen werken aan digitale geletterdheid’

Ligo Centra voor Basiseducatie bestaat uit 13 centra verspreid over Vlaanderen en Brussel. Via onderwijs en vorming wil Ligo geletterdheid verhogen. Met functionele opleidingen op maat verhogen ze vaardigheden op het vlak van taal, wiskunde, ICT en maatschappijoriëntatie.

 

Digitaal inclusieve wijk

De e-inclusiewerkingen van Antwerpen, Gent en Kortrijk bundelen hun jarenlange ervaring om te werken aan‘digitaal inclusieve’ wijken. Het concept wordt momenteel in zes wijken uitgetest.

In een ideale Digitaal Inclusieve Wijk krijgt elke buurtbewoner kansen in de digitale wereld. De focus ligt dan ook op concrete acties binnen de vertrouwde wijkcontext. Het eindresultaat is een toolbox met inspiratie voor andere gemeenten om rond e-inclusie te werken, die tegen de zomer van 2021 beschikbaar zal zijn. Op de website www.digitaalinclusievewijk.be zijn al een aantal inspirerende acties te vinden.

Dit project krijgt steun van het ING-fonds voor een digitalere samenleving, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

 

Informatie

Infographic digitale geletterdheid (WVDG 2020)
Spel: Tijd voor geletterdheid (WVDG 2019)
Herkenningswijzer (WVDG 2019)
Evaluatietool (WVDG 2019)
Voorbeeld schoolcommunicatie (WVDG 2018)
Troef magazine (WVDG 2017)
PIAAC brochure

Stuur ons een bericht!

Uw naam (verplicht)

Uw voornaam

Uw email (verplicht)

Uw bericht (verplicht)

Week van de geletterdheid 2014