Week van de Geletterdheid

De Week van de Geletterdheid loopt van 9 tot 15 september 2019.

Wie niet mee is, is gezien!

1 op de 10* ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Deze vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen. En om betrokken te zijn bij de school.

De Week van de Geletterdheid 2019 focust op het versterken van ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.  Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De Week van de geletterdheid wil kleuter- of lagere scholen stimuleren om na te denken over geletterdheid. Hoe ga je als schoolteam om met laaggeletterde ouders? Wat kan je doen om hen te ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? Het spel Tijd voor geletterdheid zet schoolteams op weg, geeft inspiratie en reikt handvatten aan.

*PIAAC (2012) – Ouders met kinderen jonger dan 13 jaar.

 • Week van de geletterdheid in de pers

  Lees het artikel op de site van VRT.

  Lees verder

 • Omwille van mijn kinderen leerde ik lezen

  Nancy Goor is moeder van vier kinderen tussen 19 en 25 jaar. Toen zij naar school gingen, wilde Nancy ook leren lezen, schrijven en rekenen. Want dat kon ze onvoldoende. Dankzij de cursussen bij basiseducatie kon ze haar kinderen de kansen geven die zij had gemist. En ze kreeg meer zelfvertrouwen. “Het werd een compleet …

  Lees verder

WAT IS GELETTERDHEID?

GELETTERD ZIJN OMVAT de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia.

Een paar voorbeelden:

 • een uurtabel interpreteren
 • gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
 • een wegbeschrijving begrijpen
 • een (online) formulier invullen
 • een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag
 • wisselgeld controleren
 • afmetingen berekenen
 • iets opzoeken op het internet
 • online bankieren
 • een uitnodiging voor een (school)activiteit begrijpen

BELANG VAN GELETTERDHEID

GELETTERD ZIJN IS NODIG OM:

 • nieuwe dingen te leren thuis, op het werk, op school of in een groep
 • je kinderen te ondersteunen op school en in hun hobby’s
 • een diploma te halen en een job te vinden
 • goede keuzes te maken en zelfstandig te zijn
 • mee te kunnen met de digitale en technologische evolutie

Onvoldoende geletterd zijn heeft een negatieve invloed op je zelfvertrouwen, je vertrouwen in anderen én de ondersteuning die je kan geven aan je kind(eren).


DE OPLOSSING

GELUKKIG IS HET NOOIT TE LAAT OM (BIJ) TE LEREN!

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel kan je werken aan geletterdheidsvaardigheden, toch nog een diploma halen of een opleiding volgen.

WIL JE ZELF LEREN?

 • Basisvaardigheden aanleren:
  In een Centrum voor Basiseducatie (CBE) leer je basisvaardigheden als taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie en met een computer werken. Wat je leert, kan je elke dag gebruiken: thuis, op je werk, in je opleiding, … Je kan het open aanbod volgen, maar Basiseducatie werkt ook samen met andere organisaties en bedrijven.
  www.basiseducatie.be

 

 • Een opleiding secundair onderwijs volgen:
  Wil je als jongvolwassene je diploma secundair onderwijs halen, een beroepsgerichte vorming volgen, Nederlands als tweede taal of een andere taal leren?
  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten

 

 • Sociaal-cultureel vormingswerk:
  De Vormingplus-centra bieden een brede waaier aan vormingen en activiteiten om je in je vrije tijd verder te ontwikkelen en je persoonlijke en sociale competenties te vergroten.
  www.vormingplus.be

 

 


MEER LEZEN?

 • Infographic > PDF
 • OVER PIAAC, het meest recente onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen tussen 15 en 65 jaar > www.piaac.ugent.be
 • Over het Wetenschappelijk Syntheseverslag Geletterdheid > klik hier
 • Over PIRLS, onderzoek naar prestaties in begrijpend lezen bij leerlingen uit het 4de leerjaar lager onderwijs en de rol van de ouders hierbij. > klik hier

WAAROM?

DE WEEK VAN DE GELETTERDHEID:

 • informeert het brede publiek, specifieke doelgroepen en politici over laaggeletterdheid in Vlaanderen
 • sensibiliseert over het belang voor mens en maatschappij en doorbreekt het taboe
 • activeert om het probleem aan te pakken en reikt oplossingen aan

WORLD LITERACY DAY

HET BELANG VAN GELETTERDHEID staat ook op de internationale agenda. Ieder jaar organiseert Unesco op 8 september de internationale dag van de Geletterdheid. Op deze dag rapporteert Unesco over de stand van zaken rond geletterdheid in de wereld. Want ondanks vele inspanningen blijft het probleem wereldwijd bestaan.


WIE?

WEEK VAN DE GELETTERDHEID is een Vlaamse campagne in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid.

De campagne van 2019 is een organisatie van:

SPEEL HET SPEL TIJD VOOR GELETTERDHEID

Hoe ga je als schoolteam om met laaggeletterde ouders? Wat kan je doen om hen te ondersteunen? Hoe zorg je dat acties gedragen zijn door het hele team? Een hele uitdaging!

Het spel Tijd voor geletterdheid zet jouw team op weg:

 • Bewustwording creëren rond laaggeletterdheid helpt jouw school om deze problematiek aan te pakken.
 • Je denkt samen na over het beleid rond geletterdheid.
 • Je bedenkt concrete acties om dit vorm te geven.

Inspiratie, leermiddelen, goede praktijken en tips voor scholen vind je op onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid.

Doelgroep: directieleden, secretariaatsmedewerkers, zorgcoördinatoren, preventieverantwoordelijken, leerlingenbegeleiders of CLB-medewerkers en leerkrachten van de verschillende graden, leden van de ouderraad.

Duur: fase 1 (30 minuten), fase 2 (60 minuten), fase 3 (30 minuten). Je hoeft de drie fases niet op een dag te bespreken. Dit kan op verschillende momenten.

Downloads:

 • Handleiding: Lees hier hoe het spel verloopt
 • Poster: Deze poster dient ook als spelbord
 • Beeldmateriaal: Inleidend filmpje en de uitgangspunten voor fase 1 van het spel
 • Spelkaarten: Kaarten om op het spelbord te plaatsen
 • Toolkit: Hier vind je een schat aan informatie en tips rond geletterdheid

Hier vind je al het promotiemateriaal van campagne 2019.

Zoek je toch nog iets anders? Neem dan even contact op via onderstaand webformulier, we helpen je graag verder.

Informatie

Infographic
Herkenningswijzer
Troef magazine
Voorbeeld schoolcommunicatie
Evaluatietool
PIAAC brochure

Stuur ons een bericht!

Uw naam (verplicht)

Uw voornaam

Uw email (verplicht)

Uw bericht (verplicht)

Week van de geletterdheid 2014