Week van de Geletterdheid

De Week van de Geletterdheid loopt van 6 tot 10 september 2021.

Voor de Week van de Geletterdheid 2021 lieten we vier mensen aan het woord over hun digitale beleving in de maatschappij.

 

Getuigenis Patrick

 

 

Getuigenis Hilana

 

 

Getuigenis Nancy

 

 

Getuigenis Yasir

 

 

Spring je mee op de digitale trein? Wij helpen je graag!

De digitale trein reed al razendsnel. Maar door de coronacrisis zijn we allemaal, noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Plots verloopt alles nog meer digitaal: ons sociale leven, het schoolwerk van de kinderen, voor veel mensen het werk. Ook de dienstverlening van steden en gemeenten is grotendeels digitaal: e-loketten, online reservaties, online aanvragen van officiële documenten, …

Geen eenvoudige opdracht voor iedereen. Want 32% van de Belgische burgers heeft zwakke digitale vaardigheden en 8% van de bevolking gebruikt het internet niet. Zo lopen 4 burgers op 10 risico op digitale uitsluiting. En digitaal uitgesloten zijn betekent ook sociaal uitgesloten zijn in onze digitaliserende maatschappij. *

Gelukkig hebben meer en meer lokale overheden oog voor laaggeletterden. Ze willen hun schouders zetten onder een e-inclusief beleid en hopen zo al hun burgers digitaal mee te krijgen. Maar hoe begin je daaraan? Welke stappen kan je als lokaal bestuur nemen? En waar kan je ondersteuning krijgen?

De Week van de Geletterdheid 2021 focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen. We ondersteunen lokale besturen met een toolbox vol tips & trics en bieden onze expertise aan.

*Digitale Barometer KBS

 

 

* Onderstaande foto’s bevatten copyrightrechten van Jill Bertels, François De Heel, Toon Coussement en Lynn Claerhout.

 • Toolbox bestellen

  Dankzij de samenwerking met VVSG en Mediawijs kunnen lokale besturen de toolbox van de digitaal inclusieve wijk gratis bestellen. Dit kan via de webshop van Mediawijs (beschikbaar vanaf 8 september 2021)

  Lees verder

 • Lancering toolbox ‘digitaal inclusieve wijk’

  De Week van de Geletterdheid 2021 focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen. Daarom zet de Week van de Geletterdheid mee zijn schouders onder het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’. Gedurende 2 jaar werkten de e-inclusiewerkingen van Antwerpen, Gent en Kortrijk samen de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit. Tijdens een webinar op 8 september …

  Lees verder

 • Filmopnames campagne WVDG 2021

  Voor onze campagne dit jaar verzamelden we sterke verhalen van mensen die op digitale drempels botsen. Onze samenleving verandert immers razendsnel en verwacht dat iedereen meteen digitaal mee is. Deze mensen getuigen over de digitale moeilijkheden die zij ervaren. Stuk voor stuk sterke mensen die veel moed aan de dag leggen om hun verhaal te …

  Lees verder

WAT IS GELETTERDHEID?

GELETTERD ZIJN OMVAT de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia.

Een paar voorbeelden:

 • een uurtabel interpreteren
 • gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
 • een wegbeschrijving begrijpen
 • een (online) formulier invullen
 • een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag
 • wisselgeld controleren
 • afmetingen berekenen
 • iets opzoeken op het internet
 • online bankieren
 • een uitnodiging voor een (school)activiteit begrijpen

E-inclusie

E-INCLUSIE OMVAT het geheel aan oplossingen en strategieën die nodig zijn om de achterliggende mechanismen van digitale uitsluiting weg te werken. De focus ligt op het wegwerken van directe mediagerelateerde drempels zoals toegang, motivatie of digitale vaardigheden, én op het aanreiken van opportuniteiten en ondersteuning die een bewust en vrij gekozen gebruik van digitale media mogelijk maken. Kortom:

1. Het streven naar inclusieve ICT, bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke tools en applicaties, het verschaffen van laagdrempelige toegang en het ontwikkelen van vaardigheden via onderwijs en training;

2. Het inzetten van ICT voor bredere maatschappelijke doelstellingen zoals participatie, inclusie en empowerment.
Tenslotte is het belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van digitale media op zich geen doelstelling is van een e-inclusiebeleid. Niet iedereen moet en kan mee in het digitale verhaal. Het is wel de bedoeling dat een e-inclusiebeleid iedereen de mogelijkheden en competenties aanreikt, om een bewuste en geïnformeerde digitale keuze te kunnen maken.

 


BELANG VAN GELETTERDHEID

GELETTERD ZIJN IS NODIG OM:

 • nieuwe dingen te leren thuis, op het werk, op school of in een groep
 • je kinderen te ondersteunen op school en in hun hobby’s
 • een diploma te halen en een job te vinden
 • goede keuzes te maken en zelfstandig te zijn
 • mee te kunnen met de digitale en technologische evolutie

Onvoldoende geletterd zijn heeft een negatieve invloed op je zelfvertrouwen, je vertrouwen in anderen én de ondersteuning die je kan geven aan je kind(eren).


DE OPLOSSING

GELUKKIG IS HET NOOIT TE LAAT OM (BIJ) TE LEREN!

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel kan je werken aan geletterdheidsvaardigheden, toch nog een diploma halen of een opleiding volgen.

WIL JE ZELF LEREN?

 • Basisvaardigheden aanleren:
  Bij Ligo, Centra voor Basiseducatie leer je basisvaardigheden als taal, wiskunde, maatschappij-oriëntatie en met een computer werken. Wat je leert, kan je elke dag gebruiken: thuis, op je werk, in je opleiding, … Je kan het open aanbod volgen, maar Ligo werkt ook samen met andere organisaties en bedrijven.
  www.ligo.be
 • Een opleiding secundair onderwijs volgen:
  Wil je als jongvolwassene je diploma secundair onderwijs halen, een beroepsgerichte vorming volgen, Nederlands als tweede taal of een andere taal leren?
  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten
 • Sociaal-cultureel vormingswerk:
  De Avansa centra bieden een brede waaier aan vormingen en activiteiten om je in je vrije tijd verder te ontwikkelen en je persoonlijke en sociale competenties te vergroten.
  www.avansa.be
 • Een beroepsopleiding volgen:
  www.vdab.be

 


MEER LEZEN?

 • Infographic > PDF
 • OVER PIAAC, het meest recente onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen tussen 15 en 65 jaar > www.piaac.ugent.be
 • Over het Wetenschappelijk Syntheseverslag Geletterdheid > klik hier

WAAROM?

DE WEEK VAN DE GELETTERDHEID:

 • informeert het brede publiek, specifieke doelgroepen en politici over laaggeletterdheid in Vlaanderen
 • sensibiliseert over het belang voor mens en maatschappij en doorbreekt het taboe
 • activeert om het probleem aan te pakken en reikt oplossingen aan

WORLD LITERACY DAY

HET BELANG VAN GELETTERDHEID staat ook op de internationale agenda. Ieder jaar organiseert Unesco op 8 september de internationale dag van de Geletterdheid. Op deze dag rapporteert Unesco over de stand van zaken rond geletterdheid in de wereld. Want ondanks vele inspanningen blijft het probleem wereldwijd bestaan.


WIE?

WEEK VAN DE GELETTERDHEID is een Vlaamse campagne in het kader van het Strategisch Plan Geletterdheid.

De campagne van 2021 is een organisatie van: Het Vlaams departement Onderwijs en Vorming, Vocvo, Ligo, Wablieft, Mediawijs, VVSG, Koning Boudewijnstichting en Digitaal Inclusieve Wijk.

In deze toolbox vind je materiaal waarmee we je helpen een e-inclusief beleid op te zetten in je stad of gemeente. We houden hem up-to-date door steeds nieuw materiaal toe te voegen.

 

Mediawegwijzer: Allemaal Digitaal

Met de Mediawegwijzer ‘Allemaal Digitaal’ biedt Mediawijs lokale besturen, scholen,… een theoretische en praktische houvast. Je kan de mediawegwijzer downloaden of een papieren versie bestellen.

 

Maak een duurzaam e-inclusiebeleid met deze bouwblokken

De digitalisering is één van de meest ingrijpende maatschappelijke transformaties van onze tijd. Sommige mensen zijn vlotjes mee, maar heel wat mensen raken niet zomaar op de digitale sneltrein. Het is daarom van groot belang dat beleidsmakers werk maken van een omvattend en duurzaam e-inclusiebeleid. Deze bouwblokken zetten je op weg!

 

10 verschillende mediaprofielen

Zie je soms door de mediabomen het bos niet meer? Verdwaal je soms in het mediabos? Of ben je een echte media verkenner? Hou je je schuil in het struikgewas? Of ben je bang om erin verstrikt te raken?

Zoveel verschillende dieren in het mediabos, zoveel verschillende manier waarop mensen met digitale technologie en media aan de slag gaan. Die manieren goot Mediawijs in profielen, en – hoe kan het ook anders – elk profiel is een mediadiertje met eigen karaktertrekken en bezigheden.

 

Sociaal tarief voor telefonie en internet

Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste of mobiele telefonie of internet. In deze handleiding kan je zien wat deze korting inhoudt en wie er voor in aanmerking komt. Het kortingstarief moet aangevraagd worden door de cliënt zelf, bij zijn operator.

 

Ligo brochure ‘Samen werken aan digitale geletterdheid’

Ligo Centra voor Basiseducatie bestaat uit 13 centra verspreid over Vlaanderen en Brussel. Via onderwijs en vorming wil Ligo geletterdheid verhogen. Met functionele opleidingen op maat verhogen ze vaardigheden op het vlak van taal, wiskunde, ICT en maatschappijoriëntatie.

 

Digitaal inclusieve wijk

De e-inclusiewerkingen van Antwerpen, Gent en Kortrijk bundelen hun jarenlange ervaring om te werken aan‘digitaal inclusieve’ wijken. Het concept wordt momenteel in zes wijken uitgetest.

In een ideale Digitaal Inclusieve Wijk krijgt elke buurtbewoner kansen in de digitale wereld. De focus ligt dan ook op concrete acties binnen de vertrouwde wijkcontext. Het eindresultaat is een toolbox met inspiratie voor andere gemeenten om rond e-inclusie te werken, die tegen de zomer van 2021 beschikbaar zal zijn. Op de website www.digitaalinclusievewijk.be zijn al een aantal inspirerende acties te vinden.

Dit project krijgt steun van het ING-fonds voor een digitalere samenleving, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

 

Het promotiemateriaal voor de campagne van 2021 komt zo snel mogelijk online!

Ben je toch al op zoek naar iets specifiek? Neem dan even contact op via het webformulier onderaan de pagina, we helpen je graag verder.

 

Bij de onderstaande downloads vind je campagnemateriaal van vorige jaren.

Informatie

Infographic digitale geletterdheid (WVDG 2020)
Spel: Tijd voor geletterdheid (WVDG 2019)
Herkenningswijzer (WVDG 2019)
Evaluatietool (WVDG 2019)
Voorbeeld schoolcommunicatie (WVDG 2018)
Troef magazine (WVDG 2017)
PIAAC brochure

Stuur ons een bericht!

Uw naam (verplicht)

Uw voornaam

Uw email (verplicht)

Uw bericht (verplicht)

Week van de geletterdheid 2014